Author Topic: US & Jordan uses suicide bombers for CIA Assets/Covert Operations  (Read 10955 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline NWO2012

 • Member
 • *
 • Posts: 35

Offline chris jones

 • Member
 • *****
 • Posts: 21,817
Re: New operation gone bad?
« Reply #1 on: January 16, 2010, 01:00:52 pm »

NWO2012,

Welcome to the site, you have started off with a bang!! Nice post, good on ya.

The handlers sent this man off the edge. If a father, a family man, recieved a threat of, loosing his profession, being broken as a provider, and to top it off including his family.
That could push anyone over the edge, this man was with leanings in the first place, they reafirmed his beleifs and he got his revenge.

This will not send a message to the spooks, Intel officers, as they are convinced they can intimdate a human being into co-operation.

A flashing light appears domesticaly, however the infiltrators of war resisters and truthers receive a paycheck or get out of jail free card.

Offline NotASlave

 • Member
 • ***
 • Posts: 236
Re: New operation gone bad?
« Reply #2 on: January 16, 2010, 01:25:41 pm »
*bump*

‘Desperation’ led CIA, Jordan to trust bomber
Prospect of key strike against al-Qaeda overrode suspicions about informer

(Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi killed seven CIA officers and contractors, a Jordanian intelligence officer and a driver when he blew himself up at a CIA facility in Afghanistan, on Dec. 30, 2009.)

AMMAN, Jordan - He was an ambitious young doctor from a large family who had a foreign wife and two children -- details that officers of Jordan's intelligence service viewed as exploitable vulnerabilities, not biography.

Early last year, the General Intelligence Department picked up Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi after his pseudonymous postings on extremist Web sites had become increasingly strident. During three days of questioning, GID officers threatened to have Balawi jailed and end his medical career, and they hinted they could cause problems for his family, according to a former U.S. official and a Jordanian official, both of whom have knowledge of Balawi's detention.

Balawi was told that if he traveled to Pakistan and infiltrated radical groups there, his slate would be wiped clean and his family left alone, said the former U.S. official, whose more detailed account of the GID's handling of Balawi was generally corroborated by the Jordanian official, as well as by two former Jordanian intelligence officers.
...
The Social Workers Mantra: "All Mothers neglect, All Fathers rape babies and Children never lie, unless they recant"

Offline NotASlave

 • Member
 • ***
 • Posts: 236
Re: New operation gone bad?
« Reply #3 on: January 16, 2010, 09:24:44 pm »
I'm supprised this hasn't received more comments

Wiki has an entry on this
http://en.wikipedia.org/wiki/Humam_Khalil_Abu-Mulal_al-Balawi#cite_note-12

Evidently there was an extensive interview with his wife - which was REMOVED - But snagged in google cache.

# ^ The Bomber’s Wife
# ^ full interview
# ^ google cache of full interview
# ^ Wife told of Balawi, that hit CIA
# ^ Turkish wife of the bomber on live TV
# ^ Interview of the wife, Defne Bayrak

But I certainly can't read this crap -- - Newsweek Türkiye: Balavi'yle nasıl tanıştınız? Görücü usulü mü flört mü?
Defne Bayrak: Buna ilişkin bilgi vermek istemiyorum. Bu işin magazin tarafı. (Bayrak'a yakın bir kaynak chat'te tanıştıklarını açıkladı). Eşim

;D

Anyone care to dig into this?

The Social Workers Mantra: "All Mothers neglect, All Fathers rape babies and Children never lie, unless they recant"

Offline One Revelator

 • Member
 • *****
 • Posts: 4,828
Re: New operation gone bad? NEED INFOWARRIOR HELP ASAP!
« Reply #4 on: January 16, 2010, 11:39:58 pm »
Here is the full interview from Google cache as passed through Google translate from Turkish to English
Quote
INTERVIEW ARCHIVE
"Dönüm noktası Irak" "Iraq Milestones"
Afganistan'da CIA merkezini vuran Balavi'nin eşiyle görüştük. CIA in Afghanistan, we discussed with the center striking Balavi'nin wife.
Adem Demir / Web özel Adem Demir / Web Special
2010-01-08 16:37:38 2010-01-08 16:37:38
Engin Irız (Newsweek Türkiye) Peters Irız (Newsweek Turkey)
·   Diğer Röportaj Haberleri Other Interview News
·   Mehmet Ali Talat Mehmet Ali Talat
·   Manmohan Singh Manmohan Singh
Hepsini Göster Show all
·   İlişkili Haberler Associated News
·   CIA'i vuran Balavi'yi eşi anlattı The wife told Balavi'yi CIA hit-ROM
·   Yazı Boyu Font Height
·   Yazdır Print
·   Bize Yazın Contact Us
·   Arkadaşına Gönder Send to a Friend
Afganistan'ın Host vilayetinde 7 CIA ajanının öldüğü eylemi gerçekleştiren Halil Ebu Mulal el Balavi'nin Türk eşi Defne Bayrak'la Newsweek Türkiye'den Adem Demir konuştu. CIA agent killed in the 7 provinces of Afghanistan Host perform the action el Halil Abu Mulal wife Laurel Balavi'nin Turkey Adem Demir from Turkey Barrett spoke with Newsweek.
- Newsweek Türkiye: Balavi'yle nasıl tanıştınız? Görücü usulü mü flört mü? - Newsweek Turkey: Balavi'yle How did you meet? Görücü Is flirting style?
Defne Bayrak: Buna ilişkin bilgi vermek istemiyorum. Laurel Barrett: I do not want to give this information. Bu işin magazin tarafı. This business side of the magazine. (Bayrak'a yakın bir kaynak chat'te tanıştıklarını açıkladı). (A source close to the flag they met chat'te announced). Eşim İstanbul'da okuyordu. My wife was reading in Istanbul. Ben de bu kentte yaşıyordum. I also lived in this city. Bir şekilde tanıştık. In a way we met. Sonradan birbirimizin görüşlerini, aile yapısını, arkadaşlığa bakış tarzını öğrendik, değerlendirdik ve uygun bulduk. Afterwards each other's opinions, family structure, friendship, learning style, we look for, we evaluated and found suitable. Sonrasında da evlenmeye karar verdik. After that we decided to get married. 2002'nin başında Ürdün'e gittim. The beginning of 2002 I went to Jordan. Eşimin ailesiyle tanıştım. I met my wife's family. İki ay kadar Ürdün'de eşimin ailesinin yanında kaldım. Two months until my wife's family stayed in Jordan. Eşim, 2002'de (Ekim ayında mezun olmuş) okulu bitirdi. Wife, in 2002 (graduated in October) has graduated from school. Akabinde beraber Ürdün'e döndük. Afterwards we got back together to Jordan. Ürdün'de yaşıyorduk. We lived in Jordan. Eşim orada çeşitli hastanelerde çalıştı. My wife worked in various hospitals there. Uzmanlık için birkaç yere girdi ama daha sonra buraları beğenmedi ve vazgeçti. But then you came into the expertise of a few places did not like and gave up. Çeşitli planları vardı. There were various plans. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip burada uzmanlık alanında eğitim görmek istiyordu. Turkey and the United States to go and wanted to study here in the field of expertise. 2003 yılında ilk kızımız oldu. In 2003, our daughter was first. 2004'de ikinci kızımız oldu. 2004 was our second daughter.

- Balavi ile öğrenciyken mi evlendiniz? - When students Balavi married?
Evet. Yes. O İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisiyken evlendik. Istanbul University Faculty of Medicine, he got married when final year students. Kendisi, Türkiye'de 7 sene kaldı. Itself, remained in Turkey for 7 years. Üniversiteden önce bir sene Türkçe dil eğitimi gördü. Turkish language training from the University saw a year ago. Altı yıl tıp okudu. Has studied medicine for six years. Türkçesi, İngilizcesi ve Arapçası mükemmeldi. Turkish, English and Arabic was excellent. Okulda çok başarılıydı. School was very successful. Üniversitedeki sınavlarda hep birinci, ikinci oluyordu. Always first in the university exams, was second. Çok zekiydi. Was very intelligent. Zekâsıyla dikkat çekerdi. Intelligence was taking care of. Hatta Ürdün'de teyzelerinden biri hastalanmıştı. Even in Jordan, one of her aunt was sick. Birçok hastaneye götürdüler ve doktorlar hiçbir teşhis koyamamıştı. Many were taken to hospital and doctors could not put any identification. Ama eşim teyzesinin kanser olduğunu söyledi. But my wife has cancer, said the aunt. Daha sonra tahlilde kanser olduğu belli oldu. Cancer in later analysis that has been announced.
- Türkiye'de hiç çalıştı mı? - Did ever work in Turkey?
Okulu bitirir bitirmez gitti. School has not finished. Ben de Eylül de gittim. So I went in September. 2002'den Ekim 2009'a kadar Ürdün'de yaşadık October 2002, we lived in Jordan until 2009

- O arada Türkiye'ye hiç gelip gitmediniz mi? - He never came to Turkey in search did not go?
Ara sıra yaz tatillerinde Türkiye'ye gelip gidiyordum. Occasionally in the summer holidays came and was going to Turkey. Fakat eşim gelip gitmiyordu. But my wife did not come and go. Başkent Amman'da oturuyorduk. We were sitting in the capital Amman. Basında çıkan Zerkavi'nin doğduğu kentte doğduğu [bilgisi] doğru değil. Zarqawi was born in the city was born out in the press [information] is not true. Kendisi aslen Filistinli ama Kuveyt doğumlu.1991 yılındaki Kuveyt Savaşı'ndan (Birinci Körfez Savaşı) sonra ailesiyle birlikte Ürdün'e taşınmışlar. He originally Palestinian but in Kuwait in Kuwait doğumlu.1991 War (First Gulf War), then moved with his family to Jordan.

- Arap olması nedeniyle Eymen El Zevahiri'yle daha kolay kontak kurabileceği düşünülerek istihbarat örgütlerinin kendisiyle bağlantıya geçtiği söyleniyor. - Arab easier because of contact with Ayman Al Zawahiri might establish contact with the intelligence agencies are said to themselves. Bu iddialara ne diyorsunuz? What do you say to this claim?
Bu konuda doğrudan bilgim yok. I have no direct information on this subject. Eşim bana Pakistan'a okumaya gidiyorum diyerek gitti. I'm going to read to me by saying my wife went to Pakistan. Daha sonraki telefon görüşmelerimizde okul işinin olmadığın ve burada bir süre kalıp çalışacağını söyledi. In our subsequent telephone conversation that there is no school work and work here for a while said mold. Hata ilk başlarda "Belki burada kalırım sonra sizde gelirsiniz" dedi. Error at first "Maybe you'll come after my stay here," he said. O niyetle işe başladı. He started with intent. Birkaç ay sonra tekrar bana telefonda işlerin yolunda gitmediğini, Pakistan'da eğitim göremeyeceğini ifade etti. A few months later on the phone to me again on the road does not go, not studying in Pakistan, he added. O tarihteki görüşmemizde şansını Türkiye'de denemek isteğini söyledi. At that time in Turkey the chance to try out our interview request, he said. O dönemeyince, bana Türkiye'ye gidin ve çocukları oradaki okullarda okutun, deyince ben de çocuklarımı alarak İstanbul'a geldim. He could not return, I go to Turkey and their children in schools there, then, as he came to Istanbul as I take my children.

- Ürdün'de yaşarken onun çalışması, sizlerin geçinmesi konusunda herhangi bir sıkıntı var mıydı? - His work while living in Jordan, we go to any trouble at the issue exist?
Maddi olarak hiçbir zorluğumuz yoktu. As we did not have any financial difficulties. Zaten genel olarak Ürdün'deki ekonomik koşullar Türkiye'dekinden daha iyi. Already in general economic conditions in Jordan than in Turkey better. Aldığı maaş Türkiye'de bir doktorun aldığı maaştan az bile olsa çok daha rahat yaşanabilir. In Turkey, a doctor receives a salary less than the salary received even more comfortable livable. Türkiye'den çok daha ucuz. Much cheaper than Turkey. Zaten bizler kayın babamın evinde oturuyorduk. We were sitting in my father's house, we already beech. Kira sıkıntımız yoktu. Kira did not have distress. Maddi durumumuz gayet iyiydi. Our financial situation was very good.

- Özel hastanelerde mi yoksa devlete bağlı hastanelerde mi çalışıyordu? - Private hospitals or in hospitals due to the government was working?
En son Birleşmiş Milletlere bağlı bir poliklinikte çalışıyordu. Based on the latest United Nations was working in a clinic. Ondan önce özel hastanelerde çalıştı. Before that, I worked in private hospitals. Uzmanlık için İslami bir hastanede çalıştı. Expertise in the hospital for an Islamic worked. Ürdün Üniversitesi'ne bağlı bir hastanede de çalıştı. Jordan has worked in a hospital affiliated to the University. Çalıştığı ve BM'ye bağlı klinik, Amman ile Zarka arasında yer alıyordu. Connected to the clinical work and the UN, Amman were among the zarka. Hastaneni garip bir ismi vardı. There was a strange name for your hospital. Şu anda hatırlamıyorum. I do not remember now.

- Nelere ilgi duyardı? - What you would be interested?
İnternetteki cihadi forumlara çok giriyordu. Enter the Internet was a jihadi forums. İlgisi oldukça fazlaydı. Was very much interested. Zaten Türkiye ile Ürdün çok farklı. Turkey and Jordan already very different. Oradaki insanların cihada ilgisi buraya göre [İstanbul] çok fazla. The people here interested in the jihad there, according to [İstanbul] too much. Herkesin evinde ve iş yerindeki bilgisayarlarda cihadı öven, teşvik eden yazılar, görüntüler kolayca bulunabiliniyor. Everyone at work on computers at home and praising jihad, encouraging text, images bulunabiliniyor easily. Araplar rahatlıkla konuşuyor, internetteki görüntüleri konuşmaktan da çekinmiyorlar. Comfortable talking with the Arabs, the images on the net, do not hesitate to talk to. Eşim de onlar gibi bir insandı. My wife was a human like them. Cihadi meseleleri çok konuşur ve yazardı. Issues and the author was much talk of jihad. Ancak onca konuşmasına ve yazmasına rağmen "bir şey yapmamakla" da kendi ailesi tarafından da eleştirilirdi. However, despite so many to speak and write "not do anything" would be criticized by their own family.

- Cihadi anlayışı savunan hangi gruba bağlıydı. - Jihad group, which was attached to the concept of defense. Düşünceleri hangi fraksiyonla benzerlik arz ediyordu? What fraction was similar to the ideas of supply?
Şu ya da bu gruba yakındı diyemeyeceğim. In this group was close to or can not currently. Genel olarak cihadi bir fikir yapısına sahipti. In general, the structure had an idea of jihad. Ancak El Kaideci'ydi ya da Selefi'ydi diyemem. But El Kaideci'ydi or can not say Selefi'ydi. Zaten olayı Taliban üstlendi. The Taliban claimed the event already. Onun öyle bir gruba dahil olma çabası yoktu. He did not attempt to be included in such a group.

- İntihar eylemlerini gerçekleştirmek başlı başına bir düşünceyi ve farklı inanç sistemini gerektiriyor. - To perform suicidal acts in itself requires a philosophy, and different belief systems. Her Müslüman bu tür eylemlere onay vermediği gibi yapmıyor da... Every Muslim is not as if such acts do not provide confirmation that ...
Açıkçası eşim çok yazardı ve yazılar ağırdı. Obviously my wife was very write heavy, and was writing. Yazdıklarında çok edebi bir dil kullanırdı. Write a literary language, they were too. O yüzden de ben yazdıklarını fazla okumazdım. That's why I wrote that they also would not read much. Çünkü vakit isterdi. Because the time was like. Dediğim gibi. Like I said. Kur'an-ı kerimdeki cihat ayetlerini okur, takip ederdi. Kur'an-ı kerim verse reads in the jihad, would follow. Onları kendisine örnek alırdı ve onlardan yola çıkarak hareket ederdi. They would take her example and from them the move would hit the road. Taberi'nin ve İbni Kesir'in tefsirini okurdu. And Ibn Kathir's commentary reads Taberi'nin was. Ayrıca tefsir ve ilmihal kitaplarını, burada Kur'an'daki cihat ayetlerinin nasıl yorumlandığını karşılaştırırdı. In addition, commentary, and catechism books, here's jihad verses in the Qur'an how the experience would help are interpreted. Alimlerin bu konuda birleştikleri ve ayrı düştükleri noktaların neler olduğunu düşünür sonra bunları yazılarında eleştirir ya da doğru olduğunu savunurdu. United on this issue among the scholars what they are and where they feel apart after criticizes them or their writing is correct, would defend. Bunları silahlı direnişin yapılması konusunda örnek gösterirdi. Examples of armed resistance in them would be made.

- Nelerden şikâyet ederdi? - What would complain about?
Eşim, en çok "neden cihada gitmiyoruz" diye yakınırdı. Wife, mostly because we do not go to jihad, "he was close. Buna çok odaklanırdı. It would be a very focused. Diyordu ki, "Hep yazıyoruz, okuyoruz ama hiç bir şey yapmıyoruz." Said that "We always write, we read, but do not do anything." İşgal altındaki İslam coğrafyasından örnekler veriyordu. Give examples of Islamic geography was occupied. Irak'ı örnek gösterirdi. Iraq used to show examples. Fikirlerindeki farklılığın ortaya çıktığı dönem, Irak Savaşı'nın başlaması olmuştur. The differences of opinion emerged that period, the start of the Iraq war has become. Bu aşamadan sonra düşünsel bir dönüm noktası yaşadığını söyleyebilirim. After this stage, I would say intellectual experience a turning point.

- Bu meseleleri zaman zaman konuşur ve tartışır mıydınız? - These issues are discussed from time to time and you did talk?
Konuşurduk tabii. We used to talk of course. Amerika'nın gerçekleştirdiği işgalden duyduğu rahatsızlığı dile getirirdi. Performs his ill from America's occupation was expressed. İnsanın kendisini patlatması kolay değil. Oneself explosion is not easy. Bence bu duygu onda uzun süredir yerleşmişti. I think this feeling for a long time he was located.

- Cihat bölgelerine (İslam ülkelerinde savaşın devam ettiği yerler) gitmek istediğini söylüyor muydu? - Cihat zones (places where Islamic countries continue war) Do you want to go say was that?
Gitmek istiyordu. Wanted to go. Bunu tabii ki söylüyordu da. I said of course, too. Ama bir girişimde de bulunmazdı. But in an attempt would not have. Yani "gitmek isterim" derdi ama kimseyle irtibatı yoktu. Ie "I would like to go" he says, but had no contact with anyone.

- Bu süre içerisinde gruplardan konuşup görüştüğü birileri var mıydı? - In the meantime, talk to groups and that some people view exist?
Ocak 2009'da Ürdün istihbaratı tarafından tutuklandı. In January 2009 he was arrested by Jordanian intelligence. Üç gün sorguda kaldı. Three days left in the query. Ondan önce kimseyle görüşmüyordu. Before that, I did not talk to anyone. İşe gider gelirdi, ara sıra bir iki saat geç gelirdi, onun dışında evden çıkmazdı. Seemed to work, occasionally one or two hours, it seemed, he was dead outside the house.

- Gözaltında neler yaşamış olabilir? - What's in police custody may have been experiencing?
Belki de Ürdün ve ABD istihbaratları onunla yaptıkları görüşmelerde eşimi ikna ettiklerini düşünmüş olabilirler. Perhaps the Jordanian and U.S. intelligence during talks with him persuade my wife that they may have thought. Detaylarını gerçekten bilmiyorum. I do not really know the details. Ama şunu da söyleyeyim; eşim kolay ikna olan bin insan değil. But I'll tell you, my wife is not easy to convince people that bin. Zaten ikna olmamış ki o olayı yaptı. Unconvinced that it has already made the event.

- El Kaide mi yoksa Taliban'a mı hizmet ediyordu? - Is al-Qaeda or the Taliban were served?
Eylemi Taliban üstlendi ama detaylarını bilmiyorum. Taliban took action, but I do not know the details. Dokuz aylık bir süreç. Nine-month process. Bu aşamada Ürdün ve Amerikan istihbaratı söz konusu. Jordanian and American intelligence at this stage in question. Şöyle bir tahmin yürütüyorum: Ürdün'de, galiba gitmeden önce bir şekilde Ürdün istihbaratı ile bu tutuklanma sürecinde kendisiyle irtibata geçti. An estimate as follows: In Jordan, the Jordanian intelligence before going I think this arrest was in the process of contact with him. Belki de kendisinin üç gün içinde salınmasında bu etkili olmuştur. Perhaps he has been effective within three days of this release. Normalde onun gibi insanlar gözaltına alındıklarında kolay kolay bırakılmazlar. Normally, people like him taken into custody when they are not easily leave.

- İkna olmuş olduğu imajını neyin karşılığında vermiş olabilir sizce? - The image of persuasion have been given in return for what you think may have? Her iki taraftan teklifler almış olabilir? May have received offers from both sides?
Onu da tam kestiremiyorum. I can not cut the track. Ama şöyle bir şey olmuş olabilir. But could have been something else. Ürdün'den bu savaş alanlarına gitmek çok zordur. Jordan is very difficult to go to the battlefield. Siz kalkıp da 'hadi Afganistan, Pakistan'a ya da Irak'a gidiyorum' diyemezsiniz. You got up the 'Come on Afghanistan, Pakistan or Iraq, I'm going to' de not. Hemen yakalanırsınız. You will be caught immediately. Ürdün istihbaratı çok güçlü. Jordanian intelligence has been very strong. Bu niyetteki insanların yolunu keserler. Faith of the people in this way cut. Bence onun çok konuşmasına ve cihadı çok savunmasına rağmen [savaş bölgelerine] gitmemesindeki en büyük sebep buydu. I think it is too much talk and jihad despite defense [the war zones] because that was the biggest go. Ama belki 'senin gidişini kolaylaştırırız' demişlerdir. But maybe it's your easy going 'de have. Hatta istihbarat örgütleri senin yolunu açarız demekle de kalmamışlardır. In fact, intelligence agencies, but also open the way you did not remain. Birçok vaatte de bulunmuştur. Many promises have been found in. Para teklif etmiş olabilirler. Money may have to offer. O da gitmek için bu tekliflerini kabul etmiş gibi davranış olabilir. He had to go to accept this offer as may be behavior. Konuşurduk ama bu meselelere hiç girmezdi. We used to talk to these issues but would never enter. Teklif alıp almadığı konusundan bana hiç bahsetmedi. Bids received did not mention me by subject. Ama bu olaylardan sonra insan ister istemez bunları düşünüyor. But after this incident does not want people like them think.

- Farklı kaynaklardan, eşinize CIA'in 500 bin dolar (hatta belki fazlası), Ürdün istihbaratının da 100 bin dolar verdiği savunuluyor. - From different sources, the CIA's 500 thousand dollars to your partner (or even maybe more), Jordan defended his intelligence or 100 thousand dollars. (Üst düzey Ürdün istihbarat yetkilileri de "Balavi'nin iyi kazandığını" doğruluyor.) (Upper-level Jordanian intelligence officials also "won best Balavi'nin" confirms.)
Olabilir ama rakamlar noktasında bilgim yok. But the figures may be at the point I have no information. Sonunda Pakistan'a kadar gitmek varsa bir pazarlıkla olduğu söylenebilir. At the end you have to go to Pakistan so that it can be said with a bargain.

- İki tarafa da (hem CIA hem Ürdün istihbaratına) çalışmış olabilir mi? - Both sides (both the CIA and Jordanian intelligence) may have worked?
Bence eşim her iki istihbarat servisini kullandı. I think my wife has used both the intelligence service. Onlar için çalışıyor olsaydı mutlaka onlara bir hedef gösterirdi. They were working for the show was definitely a goal for them. Onlar da dokuz ay içinde büyük bir hedefi vururlardı. They would hit a target of nine months in a major. Hiçbir hedefi vurmadılar. They did not hit any target. Bazı yerleri göstermiş olabilir. Some places may have been displayed. Bu verdiği bilgiler ve gösterdiği yerlerden dolayı her iki istihbarat servisinin takdirini ve güvenin kazanmıştır. This is due to the information given and both showed no intelligence service has earned the admiration and trust. Bundan dolayı üzeri aranmadan içeri girip çıkmıştır. Therefore the search has been in and out. Eymen El Zevahiri'yle ilgili bilgi vereceği noktasına gelmeden, CIA ve Ürdün istihbaratına bilgi vermiş olabilir. To give information about the point with Ayman Al Zawahiri before, the CIA and may have provided information to the Jordanian intelligence.

- ABD ve ya Ürdün ajanı olduğunu anlar mıydınız? - U.S. and Jordanian agent understands, or did you?
- Anlardım. - Conditions. Beni öldürseler de eşimin Amerika ya da Ürdün istihbaratına çalışacağına inanmam. My wife's America or the Öldürseler me to the Jordanian intelligence to believe it will work. Böyle bir düşünce yapısı yoktu. Was no such a mindset. Çok açık sözlüydü. Was very straightforward. Duygularını gizlemeyen biriydi. Not hide their feelings was. Ailemizle bağlarımız da çok iyiydi. Our ties with our family is also very good. Öyle bir şey olsaydı benden saklayamazdı. It would be something would not hide from me. Muhakkak ki bir oyun oldu, bazı şeyleri saklayarak gitti. Was surely a game, some things went to the store. Hedef olarak Zevahiri gösterilmiş ama görüşüp görüşmediği konusunda hiçbir fikrim yok. As shown Zawahiri was the target but did not comment on the opinions I have no idea. Mutlaka bir plan vardı. There was definitely a plan. Dağda değildi. Was not in the mountains. Son zamanlarda benimle çok rahatlıkla mesajlaşıyordu. Recently me and became very comfortable with the message. Günde iki-üç kere mail attığı oluyordu. Happened two or three times a day at mail. Eyleme ilişkin bana en ufak bir mesaj göndermedi. I did not send a message to the smallest action. Ve helallik dilemedi. Helallik language and could not. Bana gönderdiği en son mesaj yine Türkiye'ye geliş planıyla ilgiliydi. The most recent messages sent to me again about the plan was developed in Turkey.

- Uzmanlık için Pakistan'a gitmeyi siz de inandırıcı bulmamışsınız herhalde? - Expertise for you to go to Pakistan probably have not convinced? Giderken size ne dedi? When what you say?
"Seni arayacağım, görüşeceğiz" dedi. "I'll call, we will comment," he said. (Burada gülüyor. Açık cevap vermek istemiyor. Biraz düşündükten sonra cerrahi bölümlerinin çok iyi olduğunu ve uzmanlık sınavlarını kazanmaya katkısı olacağını, söylediğini savunuyor.) Pakistan'a gidiyorum dedi. (Laughs here. Front does not want to answer. After considering some of the surgical department and specialty exams to earn a very good contribution that would be, say argues.) I'm going to Pakistan, he said. Zaten Pakistan'daydı. Already was in Pakistan. Hatta telefon görüşmelerimizde Veziristan'da olduğunu bile söylerdi. In fact, even the phone call that told our Veziristan'da. Telefon görüşmelerimizde kod olarak Pakistan'ın kodu çıkıyordu. In our phone conversation as a code, the code was making Pakistan. Çok iyi hatırlıyorum bir buçuk ay önce aradığında da yine Pakistan'dan aramıştı. Between one and a half months ago I remember very well when the call from Pakistan had again.

- Nasıl gittiğini biliyor musunuz? - How do you know? Türkiye üzerinden mi gitti? Turkey went through?
Pakistan'a Türkiye üzerinden değil, Dubai'den gitti. To Pakistan via Turkey, but went from Dubai. Eşime çok karışan biri değildim. One of my wife that I was not confused. Aşırı duygusal, 'aman gitme ben ne yaparım' gibi şeyler söylemedim. Excessive emotional, 'Oh, what am I do not go' say things like that. Böyle bir yapım yoktur. Is no such a construction. Her konuşmamızda; "Allah korusun bana bir şey olsa, ben olmasan sizler ne yaparsınız" şeklinde duygu sömürüsü yapmaya çalışırdı. All our talk, "God bless me, if anything, this is what you do not," was trying to do in the form of histrionics. Ben ona "Allah kerim, Rızık veren O'dur" derdim. I call it the "Allah kerim, Sustenance is He who" would say. Benim inancım budur. This is my faith. Bu inançla yola çıktığım için de 'nereye gidiyorsun? I hit the road with this belief to 'Where are you going? Neden oraya gidiyorsun' diye kaygılar taşımazdım. Why do you go there, 'he would not move concerns. Sonuçta bu, inanç meselesi. As a result, this is a matter of faith. İnancıma göre, zaten onun eceli gelmiş. I believe, already his appointed time had come. Bunu erteleyemezsiniz. You can not postpone. Durum böyle olunca da benim açımda sonuç değişmez. The case when the results do not change my point of view. Bundan dolayı onu hiç sıkmadım ve ona karşı duygu sömürüsü yapmadım. Therefore it did not, and never against her histrionics often did not. Bazen keşke Afrika'ya gidebilsek ve oradaki muhtaç insanlara yardımcı olabilsek derdik. Sometimes I wish go to Africa to help people in need yapabilsek and there we called yapabilsek. Pakistan'da da öyle. Same way in Pakistan.

- O halde, aynı düşüncelere sahiptiniz? - So, did you have the same idea?
Evet, aynı düşünceleri taşıyorduk. Yes, the same thinking we were stone. Ayrıca eşimle birbirimizi çok seviyorduk. In addition, my husband used to love each other. Onun yaptığı eyleme saygı duyuyorum. I respect him for his action. Kendi tercihiydi. It was their own choice.

- Ölüm haberini ne zaman aldınız? - When did you receive news of his death?
Basından öğrenmedim. I did not learn from the press. 29 Aralık 2009 Salı günü eylem gerçekleşti. Action took place on Tuesday, December 29, 2009. Önce siviller öldürüldü şeklinde duyuruldu. First, civilians were killed as was announced. Ben 1 Ocak 2010 Cuma günü öğrendim. I learned on Friday, January 1, 2010. Pakistan'daki bir arkadaşı aracılığıyla haber aldım. I heard through a friend in Pakistan.

- En son ne zaman yüz yüze görüştünüz? - The last time you have opinions face to face?
18 Mart 2009'da, yani gittiği gün. March 18 2009, so the day went. Bu tarihten sonra telefonla konuştuk. After this date, we talked by phone. İnternet üzerinden daha rahat ve sıklıkla görüşürdük. Over the Internet more convenient and often used to talk to.

- O halde interneti iyi mi kullanıyordunuz? - Then use the internet were good?
Usta olmasak da iyi kullanıyorduk. Although we do not have a masters were good.

- Siz neler yapıyordunuz? - What do you mean?
Ürdün'de yaşarken 2005 - 2006 arasında Vakit gazetesinde çalıştım. While living in Jordan from 2005 to 2006 between the time I worked in the newspaper. Buraya Arap medyasında çıkan haber ve makaleleri tercüme edip gönderirdim. Here the news and articles translated from Arabic media whether I would send. Buradan ayrıldıktan sonra 2007'den 2009'a kadar Kur'an kursuna gittim. After leaving here from 2007 until 2009 I went to Koran courses.

- Evde nasıl vakit geçirirdi? - How do I spend time at home would?
Bizimle otururdu. Would sit with us. Genellikle bilgisayarı açık olurdu. Usually the computer would be open. Derslerine çalışmak ve kendine yeni alan açmak istiyordu. Classes to work and wanted to open a new field itself. Diğer yandan ise bu cihadi fikirler kafasından gitmiyordu. On the other hand the idea that jihad did not go in the head. Bu yüzden ders çalışma dönemleri kısa kalıyordu. Study was therefore fall short periods. Yani kitap açıyordu ama kısıtlı oluyordu. That book was opened, but was limited. Biraz çalıştıktan sonra kitabı kapatıp tekrar cihadi forumlara yöneliyordu ve kopamıyordu. After working a little book was directed to close and re-jihad forum and could not break.

- Bu süre içerisinde arada sırada da olsa evinize gelen giden olmuyor muydu? - During this time, although occasionally going to come to your house Do not you was it? Doktor arkadaşlar mesela... Doctor friends such ...
Evlendiğimizden beri bu anlamda eşimin huyu ve fikri hiç değişmedi. In this sense, since we got married and my wife's idea of hu has never changed. Evimize hiç kimseyi getirmezdi. Did not bring anyone to our house. Üniversite arkadaşlarıyla biraraya gelmez, doktor arkadaşlarıyla bizim evde görüşmez ve onlarla telefonla dahi konuşmazdı. University does not come together with friends, the doctor does not view them in our house with friends by phone would not even talk. Sosyal bir insan değildi. Was not a social person. Ama ailesiyle, çocuklarıyla ve kardeşleriyle çok konuşurdu. But with his family, would talk with their children and siblings too.

- Siyasal bir görüşü var mıydı? - Political Did he have an opinion?
Savaşı savunuyordu. Advocated war. Tartışırken karşısındakini ikna etmeye çalışırdı. Discussing tried to persuade is in against. Ürdün siyasetiyle ilgilenmezdi. Jordan was not interested in politics. Bu tip insanların geneli aynıdır. These types of people in general are the same. Eğer cihadı savunuyorsa, mevcut rejimlerden rahatsızdır. If the defensive jihad, you are disturbed from the current regime. Şia değil, Sunniydi. Shia, not Sunniydi. Bin Ladin ve Taliban'a sempatiyle bakardı. Bin Laden and the Taliban would look at it with sympathy. Onların önemli bir mücadele verdiğini savunurdu. They would argue a major struggle.

- Bildiğim kadarıyla sonradan örtündünüz değil mi? - As far as I later did not cover?
Doğru, daha önceleri örtünmüyordum. True, I did not previously covered. Evlenmeden kısa bir süre önce örtündüm. I recently covered without getting married. Okuldan mezun olup stajımı Hürriyet gazetesinde yaptıktan sonra 2000 yılının Eylül ya da Ekim ayında örtündüm. Graduated from school and my internship after the Hurriyet newspaper in September or October 2000 did the cover.

- Ne veya kim sizi etkiledi de örtündünüz? - What or who influenced you also have cover?
İsmini ve şirketinin adını açıklamak istemediğim bir ağabeyim vardı. Name and the name of the company do not want to explain I had a brother. O örtünmem gerektiği noktasında telkinlerde bulunuyordu. I need to cover the point where it was found in the suggestion. Ondan etkilendiğimi söyleyebilirdim. I could tell him impressed. Dini bir eğilimim söz konusuydu. My question was a religious tendency. O zaman çevremde örtülü insan da yoktu. I also did not have people around that time covered. Önce namaza başladım sonra kapandım. I was then closed in prayer before I started. Sonrasında benim ailemde de İslam'a bir yöneliş oldu. After my family was in my orientation as a Islam. Hayatımızda bu değişiklikler oldu. These changes are in our life.

- Kocanızın intihar eylemi yaptığını öğrendiğinizde neler hissetiniz? - Your husband, you know how I feel about suicide bombings do you?
Telefonla öğrendim. I learned by telephone. Tabii ki doğal olarak bir şok geçirdim. Of course, naturally I had a shock. Eşim Pakistan'da bulunduğu süre zarfında özellikle son aylarda görüştüğümüzde sürekli Türkiye'ye gelmek istediğinden bahsediyordu. During his time in Pakistan, especially my wife in recent months to opinions that we come to Turkey was talking continuously. Hatta bana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan bahsetti. In fact, being a citizen of the Republic of Turkey told me. Nasıl olabileceği konusunda bir araştırma yapmamı ve kendisini bilgilendirmemi; gerekiyorsa gerekli işlemleri yapmamı söyledi. May be an investigation of how to inform me to my own; told me to take appropriate action if necessary. Vatandaş olabilmesi için birlikte aynı evde oturmamız gerektiğini, teftiş için bunun şart olduğunu söyledim. To become citizens we should sit together in the same house, told the requirements for inspection. İşlemleri daha önce başlatmak istiyordum ama zor olduğunu ve kendisinin burada bulunmaması halinde olamayacağını söyledim. I wanted to start operations before, but is difficult and he is not found here can not be told. O da "Tamam" dedi. He also "OK" he said. Gelince halledeceğimiz konusunda karşılıklı anlaştık. We have mutual understanding about when it comes we'll take care. Olay orada kapandı ama sürekli olarak "Bir iki ay bekle, sabret geleceğim" diyordu. Permanently closed, but there were incidents "A two-month wait, patience will come" he said. Hatta çocuklar da "Babam geldi" diye uçaklara bakıyorlardı, öylece bekliyorduk. Even the children "My father came," he looked for the aircraft, just waiting.

- Eğitimli, birkaç dil bilen ve hayat standardı yüksek bir insanı böyle bir eyleme iten nedenler neler olabilir? - Educated, who knows several languages and a high standard of living of people so what are the reasons why it may be an action?
İslam coğrafyalarında, özellikle de Ortadoğu'da yaşananlar onu etkiledi. Islamic geography, especially the events in the Middle East has impacted him. Bir Arap olarak bunları takip etmek, olanı biten izlemek ve yazmak onu cihadi düşüncenin savunucusu yaptı. To follow them as an Arab, one ending to monitor and advocate the idea of jihad was to write it. Dediğim gibi Arap ülkelerinde durum Türkiye'den çok farklı. As I said in the Arab countries state in Turkey is very different. Bir grupta bir eylem çağırısı veya bir açıklama geldiğinde El-Cezire sabahtan akşama kadar aynı açıklamayı veriyor. Action in a group or an explanation çağırısı morning until the evening when Al-Jazeera gives the same explanation. Cihadi forumlar bu tür açıklama, davetler ve yorumlarla dolu. This type of jihad forum description, is full of invitations and comments. Usame bin Ladin bir televizyonda göründüğünde sokaklarda coşku havası esiyor. Osama bin Laden appears on a television weather esiyor enthusiasm in the streets. Gençler, yaşlılar, kadınlar herkes bu grupların açıklamalarına itibar gösteriyor ve eylemlerini alkışlıyorlar. Young people, old people, women, and everyone shows respect to these groups to explain their actions are applauded.

- Anladığım kadarıyla çok da şaşırmamışsınız. - As far as I have not too surprised.
Şahadet eylemi yapacağını sanmıyordum. I did not think the action will attest to. Şaşkınlığım bundandır. My confusion is this. Ama şimdi şaşkın değilim. But now I'm not confused. Yapmıştır. Made. Çünkü fikirleri belliydi. Because the idea was obvious. Cihatçı bir anlayışın savunucusuydu. Was an understanding jihadist activists.

- Bu arada siz onu çalışıyor biliyorsunuz. - Meanwhile, you know it works. Size para gönderir miydi? Did you send the money?
Eşim bana fazla para gönderemedi. My wife was unable to send me more money. Gitmeden biraz para bırakmıştı. Had left without getting some money. Onu kullandım. I've used. Ben de çalıştığım için buradan kazandığımla geçindik ve ihtiyaç duymadık. So I'm trying to win here and we need not go. Çocukların fotoğraflarını isterdi. Children wanted their photos. İki kez çocukların fotoğraflarını kendisine gönderdim. Two times I sent him photographs of children. Bir şey belli etmedi. One thing has not been clear.

- Hakkında en net bildiğiniz neydi? - About the clearest you know what?
Kesinlikle bir ABD düşmanıydı. It was definitely a U.S. enemy. Bundan hiçbir kuşkum yok. Now I have no doubt. Bunu çok açık ifade ediyordu. I was very clear statement. Bence de her Müslüman Amerika'ya karşı olmalı. I think every Muslim in America should be against. El Cezire'de eşimle ilgili bir yazı okudum. I read an article in Al-Jazeera with my wife. Arap ülkelerindeki Selefi cihadi gruplar 'bize katılmadı' demişler. In Arab countries Salafist jihadi groups 'did not join us' saying goes. Bu doğrudur. This is true. Eşim hiçbir gruba katılmamıştır. My wife has not joined any groups. Selefi cihadi gruplarla özel bir iletişimi olmadı. Salafist groups a special communication was not jihad. Cemaatçilik, tarikatçılık, hocacılık Türkiye'de var. Congregation assertion, sectarianism, teacher assertion is in Turkey. Ürdün'de bunlar yok. In Jordan they do not. Eşimin 'Müslüman Kardeşlere' yakın olduğuna ilişkin haberler çıktı. My wife's 'to the Muslim Brotherhood' the news came that close. Onlara yakın değildi. They were not close. Hatta iki kere onların yemeğine gitmişti. Even two times they went to eat. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum: Toplantılarına katılmıştı. I would especially like to highlight: Meeting was attended to. "İslami meseleleri tartışmaktansa onların meşhur etli-pilavlarını yemeyi tercih ettiğini" söylemişti. "Islamic issues, rather than discussing them is to eat the famous meat-rice" said he. [Eşinin, Müslüman Kardeşler'in hiçbir şey yapmadığını düşündüğünü anlatmaya çalışıyor.] [His wife's, has done nothing Muslim Brotherhood is trying to think about.]

- Cihat için hangi yerleri adres gösteriyordu? - Cihat places from which showed for?
O öyle bir insan değildi. He was not such a person. Adres göstermezdi. Address would not show. Ben bu grubu seviyorum ya da ille şuraya gitmek istiyorum değildi kaygısı. I like this group or would like to go there was not necessarily concerned. Onun kaygısı inandığı yere gitmekti. He believed the concern was to go somewhere.

- Yine de Ocak 2009'da tutuklandığı o üç günlük gözaltı süresi kilit önemde. - Nevertheless it was arrested in January 2009 in the three-day detention period key. Hatta bir para da teklif etmiş olabilir mi istihbarat örgütleri? Also offers a money may have even intelligence agencies? Siz ne biliyorsunuz? What do you know?
Ben de aynı kanaatteyim. I'm the same opinion. O tutuklama sonrasında Ürdün istihbaratı devreye girmiş olabilir. After that arrest may have been engaged in the Jordanian intelligence. Para teklifi olabilir. Money may be offered. Onların tekliflerini kabul etmiş ve öyle gitmiş de olabilir. They accept the proposal and it may be gone.

- Radikal gruplarla irtibatı dokuz ayla sınırlı değil herhalde. - Probably not limited to halo nine contacts with radical groups. Çok uzun süre önce irtibat kurmuş olmalı ki tüm tarafları ikna etmiş olsun. Must have a very long time ago that all parties to contact you get convinced.
Evet doğrudur. Yes is true. Taliban veya El Kaide ile irtibatı önceden olabilir. Contact with Taliban or al-Qaida may already. Ancak irtibatın ne seviyede olduğunu, ne zaman başladığını bilmiyorum. But what level of contact is, I do not know when it started. Cihadi gruplar için yardım organizasyonlarına katılmazdı. Groups would not participate in assistance for Jihad organization. İslami toplantılara gitmezdi. Islamic would not go to meetings. İşte değilse sürekli evde bilgisayarının başında ve o forumlardaydı. That is not always at home at the beginning of the computer and it was in forum.

- CIA daha önce irtibat kurmuş olamaz mı? - CIA had not previously contacted you?
İrtibat kurmuş diyelim. Let's say you have contacted. Öyle olsa bile neticeye bakmak gerekiyor. So even if you have to look at the result. Demek ki onları kandırmış. Means that they developed blood. Şehit ise Allah şehadetini kabul etsin. Allah accept the martyrdom of the martyrs. Çünkü şehitlik makamını ancak Allah bilir. Because martyrdom, but Allah knows the authorities. Bugün özellikle bu kavram çok ucuzladı. This concept was very cheap, especially today. Artık herkese şehit deniliyor. Now, everyone is called martyrdom. Eşim inancı uğrunda bir şeyler yapmaya çalıştı. My wife tried to do something Isn belief. Büyük de bir eylem yaptı. United also made an action. Dünyanı ilgilendiren bir konu oldu bu. This world was a topic of your interest.

- Balavi'den geri kalanları almak konusunda bir planınız var mı? - To receive the rest in Balavi'den Do you have a plan?
- Bu konuyla ilgili bir irtibat kuramadım. - Could not establish a liaison in this regard. Henüz ailesiyle görüşmedim. Not yet speak with the family. Ürdün'deki ailesi istihbarat çemberi altında. Families in Jordan under the intelligence circles. Oradaki evimize yakın bir caminin etrafı bile sarılmış. A mosque near our house over there, even wrapped around. Onları aramam kayın babama ve kayın valideme baskı nedeni olabilir. Them to call my father and beech beech may cause pressure to my mother. Geri kalan eşyaları, cenazesiyle ilgili arkadaşları bir şey söylemediler. The remaining articles, the funeral did not say anything about the friends. Ama bir vasiyet ve bir de mektubu olduğunu, bunların da önümüzdeki günlerde bana ulaştırılacağını söylediler. But it is a testament and a letter, they also said that in the coming days I will be reached.

- Mektup ve vasiyetin içeriğine ilişkin size bilgi verdiler mi? - Testament to the contents of the letter and gave you information about?
Zor anlar yaşıyorum. I'm having a hard time. Çocuklarım durumu bilmiyorlar. My children do not know the situation. Onlara nasıl anlatacağım dahi bilmiyorum. How do I tell them do not even know. Dolayısıyla vasiyet ve mektubun içeriğini merak etmedim ve sormadım. Therefore, the contents of the testator and the letter did not ask and did not worry.

- Taliban ya da El Kaide'nin elinde video görüntüsü olabilir mi? - Taliban or al-Qaida may be in the hands of the video image?
Evet, var. Yes, there is. Taliban görüntü sözü verdi. Taliban promised image. Bu gelenek haline geldi. This tradition has become. Görüntüleri ortaya çıkacaktır. Images will be visible.

- Arapça'dan Türkçe'ye ilginç kitaplar çevirmişsiniz. - From Arabic into Turkish turn You have interesting books. Birisi "Doğu'nun Chegevurası" diğeri Saddam'ın hayat hikâyesi. Someone "East Chegevurası" one of Saddam's life story. İçerik olarak o düşünceleri savunuyor musunuz? Do you defend it as content ideas?
Onlardan Usama bin Ladin'i anlatan kitap incelendiğinde tarafsız makalelerin yer aldığı bir kitap olduğu görülecektir. Usama bin Laden told them that the book was examined, where the objective of the article will be seen as a book. "Doğu'nun Chegevarası" tabiri ise laik bir aydına ait. "East of Chegevarası" as the phrase belongs to the secular intellectuals. Ladin dünyaya mal olmuş biri. Laden had cost one of the world. Türkiye'de Ladin'e sadece ABD gözüyle bakılıyor. Laden considered only the U.S. is in Turkey. Bir Arap gözüyle de bakılsın istedim. Wanted to look at the eyes, an Arab matter. O yüzden kitabı tercüme ettim. That's why I have translated the book. Ladin'e ilişkin görüşüme gelince. When it comes to my views on the spruce. Bence inandığı şeyin arkasında duran biri. I believe one thing standing in the back. Saygı duyuyorum. Respect. Ladin için de ABD'nin ajanı diyorlar. Say the U.S. agent for spruce. Ancak ben asla öyle olmadığına inanıyorum. But I never believe it is not so. Eşim de ABD ajanı değil, eğer ajan olsaydı Zavahiri'yi yakalamak için gönderilen bir insan kendisiyle birlikte sekiz insanı da yok eder miydi? My wife is not the United States agent if the agent had sent a man to catch Zavahiri'yi with her eight people were also destroys? Bu olay bu tezi çürütmüştür. This event has decayed this thesis. Amerika kime terörist derse o terörist mi olacak. Lesson that terrorists will be terrorists who Americas. Benim gözümde o terörist değil. It is not terrorist in my sight. Ladin'in de eşimin de İslam için savaştığına inanıyorum. Laden also believe my wife's fight for Islam.

- İBDA/C yakınlığınız var mı? - IBDA / C Do you have a relationship? Bazı makaleleriniz onların yayın organı "Aylık" isimli dergide yayımlanmış. Some have their article publication "Monthly" magazine published in.
Yakınlığım yok. Have no intimacy. Bunları yazmamdaki tek sebep kendi görüşlerimi kitlelere ulaştırmak. The only reason to write them in my opinion to reach the masses. Türktime isimli internet sitesinde de yazılar yazıyorum. I also write articles on its website called Türktime. Ayrıca Le Monde Diplomatique gazetesinde editörlük yapıyorum. In addition, Le Monde Diplomatique newspaper editor would do.

- İntihar eylemlerinin dinen "haram", yasak olduğunu savunanlar da var. - Suicide periodically stops the action "unlawful", he advocates is prohibited, too. Kişisel görüşünüz nedir? What is your personal opinion?
- Şahedet eylemlerini doğruluğunu ya da yanlışlığını biz de çok tartışırdık. - Şahedet accuracy or wrong actions, we too would discuss. Bu konuda yaptığımız araştırmalarda şu sonuçlara vardık: Eğer yaptığınız eylem düşmana büyük bir korku salacaksa bunu yapabilirsiniz. On this issue in our research we found that: If you've made a great fear of enemy action Salacak if you can. Bunun caiz olduğunu savunan alimler var. Scholars have argued that it is inadmissible.

- Yaşananlar Türkiye'yi de ilgilendirdiği için soruyorum. - Happened to Turkey interested in asking for. Türkiye'ye bakışı nasıldı? How was the view in Turkey?
Türkiye'de muhafazakardı. In Turkey, was conservative. Kesinlikle radikal bir yapısı yoktu. Certainly was not a radical structure. Dediğim gibi sonra değişti. As I said then has changed. 2004 ile 2009 tarihleri arasında radikalliği belirginleşti. Between 2004 and 2009 became apparent radicalism. Türkiye'deki genel duruma üzülüyordu. General situation in Turkey was upset. İnsanların inançtan uzaklaşmış halinden tabi ki hoşnut ve memnun değildi. People become estranged from the faith, of course, was not pleased and satisfied. Sürekli "Aslında Türk insanında büyük bir cevher var. Türkiye'deki insanlara İslami bir davet olsa eminim ki çok kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yaymak için koşardı" derdi. Continuous "In fact, Turkish people have a big matter. Islamic people of Turkey an invitation if I am sure that many people to fulfill God's command to spread and would run" he said. Türkiye'deki anlayışa göre benim eşim bir radikal İslamcı'dır. According to my understanding wife in Turkey İslamcı'dır a radical.

(Bu yazı ve fotoğrafın tüm hakları Newsweek Türkiye dergisine aittir. Bu malzemelerden yazılı izin olmaksızın alıntı yapılamaz.) (This article and photograph all rights of Newsweek magazine is owned by Turkey. This material may be copied without written permission from.)
sayı: 62 Number: 62
The number one cause of all human poverty, misery, and death is not global warming. It’s GLOBAL LYING.

Offline NWO2012

 • Member
 • *
 • Posts: 35
Re: New operation gone bad?
« Reply #5 on: January 17, 2010, 12:04:57 am »
I'm supprised this hasn't received more comments

Wiki has an entry on this
http://en.wikipedia.org/wiki/Humam_Khalil_Abu-Mulal_al-Balawi#cite_note-12

I am surprised as well.
For me, this seems to be a very significant event.
I've read the posts on this site for a long time but this is the first time I've actually found something that deserves further investigation.
Put all the pieces together and I think we will find more info that is needed to battle the NWO....another chink in the armor......
I would hope that more info warriors will assist in bringing this story to light.
We can't afford to let any opportunity pass.

Peace

Offline Dig

 • All eyes are opened, or opening, to the rights of man.
 • Member
 • *****
 • Posts: 63,090
  • Git Ureself Edumacated
Re: New operation gone bad? NEED INFOWARRIOR HELP ASAP!
« Reply #6 on: January 17, 2010, 09:09:28 am »
Here is the full interview from Google cache as passed through Google translate from Turkish to English

Is there a video/audio available?
All eyes are opened, or opening, to the rights of man. The general spread of the light of science has already laid open to every view the palpable truth, that the mass of mankind has not been born with saddles on their backs, nor a favored few booted and spurred, ready to ride them legitimately

Offline NotASlave

 • Member
 • ***
 • Posts: 236
Re: New operation gone bad? NEED TURKISH TRANSLATOR ASAP!
« Reply #7 on: January 17, 2010, 09:41:31 pm »
Zippo from what Ive seen.  I dug and can't get the data.  They ERASED the original interview - only the cache exists.  Something there - but ...I ain't no "Turkey" so I can't say whats in there.

The Social Workers Mantra: "All Mothers neglect, All Fathers rape babies and Children never lie, unless they recant"

Offline UKStewart82

 • Member
 • *****
 • Posts: 1,234
 • Stewie; The Audio Peeeimp.
  • PrisonPlanetPatriot on Blip.tv
Re: New operation gone bad? NEED TURKISH TRANSLATOR ASAP!
« Reply #8 on: January 18, 2010, 02:16:38 am »
Translator....I don't have the time right now to do it...

http://translation.babylon.com/
Make Sure To Bookmark The Back-Up Forum!  http://propagandamatrix.com/forum
Invisible Empire & Police State 4 @ http://prisonplanetpatriot.blip.tv/

Offline Dig

 • All eyes are opened, or opening, to the rights of man.
 • Member
 • *****
 • Posts: 63,090
  • Git Ureself Edumacated
Re: New operation gone bad? NEED TURKISH TRANSLATOR ASAP!
« Reply #9 on: January 18, 2010, 09:25:17 am »
Sibel Edmonds needs to see the original transcript. She knows the context and the language.

Turkey, Israel, and the G7 intelligence apparatus have been conspiring for a long time in the area of false flag terrorism. They are very entrenched in the Dick Cheney plot to get nuclear triggers to Iran (to then of course push the UN for sponsring an illegal invasion).
All eyes are opened, or opening, to the rights of man. The general spread of the light of science has already laid open to every view the palpable truth, that the mass of mankind has not been born with saddles on their backs, nor a favored few booted and spurred, ready to ride them legitimately

Mike Philbin

 • Guest
Re: New operation gone bad?
« Reply #10 on: January 18, 2010, 10:03:25 am »
I'm supprised this hasn't received more comments

‘Desperation’ led CIA, Jordan to trust bomber
The page you are seeking has expired and is no longer available at msnbc.com.


...and that's it....

Offline sternzy

 • Member
 • ***
 • Posts: 247
Re: New operation gone bad?
« Reply #11 on: January 18, 2010, 06:39:19 pm »
‘Desperation’ led CIA, Jordan to trust bomber
The page you are seeking has expired and is no longer available at msnbc.com.


...and that's it....

I don't visit that site....well ever really. So I'm curious, does anyone know if it is common for a news article at MSNBC to expire so quickly?

Surely "expired" articles don't disappear completely....do they? What an awful waste of time and energy to create articles only to have them thrown out a few days later.....or was this an old article, and it just happened to "expire" rite after it got a little attention?

Offline NWO2012

 • Member
 • *
 • Posts: 35
Re: New operation gone bad?
« Reply #12 on: January 18, 2010, 07:10:44 pm »
I don't visit that site....well ever really. So I'm curious, does anyone know if it is common for a news article at MSNBC to expire so quickly?

Surely "expired" articles don't disappear completely....do they? What an awful waste of time and energy to create articles only to have them thrown out a few days later.....or was this an old article, and it just happened to "expire" rite after it got a little attention?

Very odd indeed. The article was posted a day or two before I posted it here, so it wasn't very old......very odd that it would have been pulled so quickly.
I was actually surprised to see an article on that subject with so many details on an MSNBC site.
I'll do some digging...maybe I still have it in my browser cache

Offline Dig

 • All eyes are opened, or opening, to the rights of man.
 • Member
 • *****
 • Posts: 63,090
  • Git Ureself Edumacated
Re: New operation gone bad?
« Reply #13 on: January 19, 2010, 08:52:31 am »
Very odd indeed. The article was posted a day or two before I posted it here, so it wasn't very old......very odd that it would have been pulled so quickly.
I was actually surprised to see an article on that subject with so many details on an MSNBC site.
I'll do some digging...maybe I still have it in my browser cache

NBC New York has not pulled the article yet.

Can anyone take screen shots?

Also show that it was removed at msnbc.com
‘Desperation’ led CIA, Jordan to trust bomber
By PETER FINN and JOBY WARRICK
Updated 3:30 AM EST, Sat, Jan 16, 2010
http://www.nbcnewyork.com/news/breaking/_Desperation__led_CIA__Jordan_to_trust_bomber-81852207.html


AMMAN, Jordan - He was an ambitious young doctor from a large family who had a foreign wife and two children -- details that officers of Jordan's intelligence service viewed as exploitable vulnerabilities, not biography.

Early last year, the General Intelligence Department picked up Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi after his pseudonymous postings on extremist Web sites had become increasingly strident. During three days of questioning, GID officers threatened to have Balawi jailed and end his medical career, and they hinted they could cause problems for his family, according to a former U.S. official and a Jordanian official, both of whom have knowledge of Balawi's detention.

Balawi was told that if he traveled to Pakistan and infiltrated radical groups there, his slate would be wiped clean and his family left alone, said the former U.S. official, whose more detailed account of the GID's handling of Balawi was generally corroborated by the Jordanian official, as well as by two former Jordanian intelligence officers.

Balawi agreed, and as the relationship developed, GID officers began to think that he was indeed willing to work against al-Qaeda.

This belief was the first in a series of miscalculations that culminated Dec. 30 when Balawi stepped out of a car at a CIA facility in Afghanistan, near the border with Pakistan. CIA officers allowed Balawi, who was wearing a vest packed with explosives and metal, to enter the base without a search. Then he detonated his load, killing seven CIA officers and contractors, a Jordanian intelligence officer and a driver.

Jordanian and U.S. officials have since concluded that Balawi was a committed extremist whose beliefs had deep intellectual and religious roots and who had never intended to cooperate with them. In hindsight, they said, the excitement generated by his ability to produce verifiable intelligence should have been tempered by the recognition that his penetration of al-Qaeda's top echelon was too rapid to be true.

Senior CIA and GID officials were so beguiled by the prospect of a strike against al-Qaeda's inner sanctum that they discounted concerns raised by case officers in both services that Balawi might be a fraud, according to the former U.S. official and the Jordanian government official, who has an intelligence background.

The Americans took over the management of Balawi from the Jordanians sometime in the second half of 2009, dictating how and when the informant would meet his handlers, according to current and former U.S. intelligence officers. Agency field officers faced unusual pressures from top CIA and administration officials in Washington keyed up by Balawi's promise to deliver al-Qaeda's deputy leader, Ayman al-Zawahiri, the current and former officers said.

But a U.S. intelligence official, speaking on the customary condition of anonymity, rejected assertions that the CIA had abandoned caution. "No one -- not in Washington, not in the field -- let excitement or anticipation run the show," the official said. The GID's approach was more subtle than simple blackmail, the official added. "Persuasion works better than coercion, and that's something the Jordanians understand completely," the official said. "The caricatures of clumsy, heavy-handed approaches just don't fit."

'A Salafi jihadi since birth'
Balawi, 32, trained as a physician at Istanbul University in Turkey and worked at a clinic in a Palestinian refugee camp in Jordan. He was married to a Turkish journalist, who has written admiringly of al-Qaeda's leader in a book titled "Osama bin Laden: Che Guevara of the East."

In the past four years, using the pseudonym Abu Dujana al-Khorasani, Balawi wrote on extremist Web sites and gained renown. He trumpeted calls for martyrdom.

"My words will drink of my blood," he wrote, one of a number of statements suggesting an ambition to move beyond rhetoric.

"If you read his articles, you understand he is a Salafi jihadi since birth," said Hasan Hanieh, an author and former Islamic radical, referring to a purist strain of Islam known as Salafism. "They go to the core of his beliefs. Over years, I could see this type of person moderate, but such a person does not become an agent. Never."

The Jordanian official with an intelligence background, who has studied Balawi's writings since the attack, reached the same conclusion.

"If you read him in Arabic, there is a texture and a spirit that says he is a true believer," the official said. "I would have tested this man 20 times to believe him once."

After his arrest and interrogation last January, family members said, Balawi appeared sullen and preoccupied. He stopped using the computer -- to which he had seemed so tied.

"He came out a changed person," his father said in an interview. "They should have left him alone. They should not have played with his mind." He said his son would never have moved beyond rhetoric had he not been forced to leave Jordan.

Belief in Balawi grows
Balawi left Jordan soon after his release, telling his family that he wanted to pursue further medical studies in Pakistan.

He began to produce credible and compelling information about extremists, and the GID turned over the operation's management and the resulting intelligence to the CIA while allowing its officer, Capt. Sharif Ali bin Zeid, to remain as a conduit to Balawi, officials said.

As the information continued to flow, the agency was able to exploit it for operations in Pakistan, officials said. Belief in Balawi grew.

"First, the guy had extremist credentials, including proven access to senior figures," the U.S. intelligence official said. "Second, you had a sound liaison service that believed they'd turned him and that had been working with him since. And third, the asset supplied intelligence that was independently verified. You don't ignore those kinds of things, but you don't trust the guy, either."

In September, six months after Balawi's arrival in Pakistan, U.S. and international intelligence officials described what they said was their growing success in penetrating al-Qaeda's senior ranks, which allowed improved targeting of insurgent locations in Pakistan.

"Human sources have begun to produce results," said Richard Barrett, head of the United Nations' al-Qaeda and Taliban monitoring group and the former chief of Britain's overseas counterterrorism operations. At the time, a senior Obama administration official with firsthand knowledge of the U.S. operations attributed the killings of more than a dozen senior al-Qaeda officials to the CIA's increasing ability "to locate and identify individuals."

Asked last week whether his reference to greater intelligence penetration included reports from Balawi, the official said he was "not referring to any one individual," but he declined to clarify whether he knew about Balawi's reports. "Maybe. Maybe not," he said.

Al Qaeda's calculated sacrifices
Balawi appears to have been what in espionage terms is called a "dangle" held out by al-Qaeda.

"This is a very well-thought-out al-Qaeda operation," said a former senior U.S. intelligence officer. "Every dangle operation is a judgment call. It has to be significant enough so that the Jordanians and, in this case, the CIA knows it's real. . . . That's always the key in running a dangle operation: How much do you give to establish bona fides without giving up the family jewels?"

Indeed, tactical successes made possible by Balawi's information appear in retrospect to have been sacrifices by al-Qaeda to get closer to its ultimate target: the CIA.

"They would give up a lot to get at the CIA," said a former Jordanian intelligence officer.

After the attack, the Pakistani Taliban released a video of Balawi accompanied by its leader, but officials suspect al-Qaeda directed the bombing.

Both American and Jordanian case officers raised questions last year about the speed with which Balawi appeared to have inserted himself into a position where he could obtain such intelligence, according to the former U.S. official familiar with Balawi's detention.

Al-Qaeda is deeply suspicious of new volunteers, and especially so of Jordanians because of repeated attempts by GID to penetrate the organization, according to former Jordanian intelligence officials. There are no Jordanians in bin Laden's inner circle, and some who have risen to prominence, such as Abu Musab al-Zarqawi, the slain leader of al-Qaeda in Iraq, were given assignments far from the leadership.

Al-Qaeda security and intelligence officers rigorously vet new arrivals and subject them to a host of tests before they reach "even the third circle around the leadership," as a former Jordanian intelligence official put it.

"Their first instinct is to suspect," this former official said. "They check and double-check his background. They watch him eat and sleep and pray, for signs. They analyze everything. That's how they have survived since 9/11. And after all that, if they believe him, he won't get near the inner circle."

Balawi, however, appeared to have done just that, offering information on Zawahiri. The Jordanian provided "irrefutable proof," including "photograph-type evidence," that he had been in the presence of al-Qaeda's leaders, according to a senior intelligence official. Some Jordanian and U.S. officials now question whether such an encounter ever occurred. But they say that if it did, it was an elaborate piece of staging by Balawi's true handler.

"It was briefed to the White House and to Centcom," a U.S. official said, referring to U.S. Central Command. "This was a high profile. The Bush and Obama White Houses had vowed to kill him [bin Laden]. What a political victory it would be."

'Desperation to get the fruit'
The U.S. intelligence official said the case was handled methodically: "This case didn't grow up overnight. None of them do. It developed step by step. And, at some point, especially if you're going to send somebody against one of the toughest targets in the world, you have to meet them face to face."

After several years of internal purges in which senior officers were pushed out, the GID had lost some of its "wisdom and caution," according to a Jordanian government official. A new leadership, installed slightly more than a year ago, relished the prospect of participating in such an extraordinary coup.

"There was desperation to get the fruit," the official said.

A former senior Jordanian intelligence official said he rues any possibility of mistrust between the two intelligence agencies in the wake of the Afghanistan bombing, asserting that the CIA-GID partnership has "saved hundreds of lives, including American lives" over the years.

"This relationship is in the interests of the United States," he said.

Warrick reported from Washington. Staff writers Karen DeYoung and Ellen Nakashima in Washington and special correspondent Ranya Kadri in Amman contributed to this report.

Copyright MSNBC

First Published: Jan 16, 2010 3:02 AM EST
All eyes are opened, or opening, to the rights of man. The general spread of the light of science has already laid open to every view the palpable truth, that the mass of mankind has not been born with saddles on their backs, nor a favored few booted and spurred, ready to ride them legitimately

Offline Dig

 • All eyes are opened, or opening, to the rights of man.
 • Member
 • *****
 • Posts: 63,090
  • Git Ureself Edumacated
Re: Deleted Interview with Wife of CIA Bomber- NEED TURKISH TRANSLATOR ASAP!
« Reply #14 on: January 19, 2010, 08:55:39 am »
CIA suicide bomber was a triple agent
http://www.thenational.ae/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100106/FOREIGN/701059866/1133/MAGAZINE3
Suha Philip Ma’ayeh, Foreign Correspondent
Last Updated: January 06. 2010 12:29PM UAE / January 6. 2010 8:29AM GMT
 

A Google Earth screen grab of Khost airfield, where seven CIA officers were killed by a suicide bomber. Google Earth

AMMAN // Homam Khaleel Mohammad Abu Mallal, a Kuwaiti-born medical doctor, was picked by the Jordanian intelligence service to infiltrate al Qa’eda as a foreign jihadist in Afghanistan.

Instead, last week, he turned the tables on his recruiters with deadly results. He strapped explosives to his body and blew himself up on Wednesday, killing seven US Central Intelligence Agency officers as well as his Jordanian handler at the CIA’s Forward Operating Base Chapman, set in the south-eastern province of Khost.


How a physician and father of two could have done such damage to the United States’ top spy agency has raised new questions about the intelligence agency as well as the growing sophistication of its enemy.

Barack Obama’s top military spy chief in Afghanistan said in a report on Monday posted on the website of the Centre for a New American Security, a Washington think tank, that the United States “still finds itself unable to answer fundamental questions about the environment in which we operate and the people we are trying to protect and persuade”.


Major Gen Michael Flynn said in the report he co-wrote with an adviser, Marine Capt Matt Pottinger, and Paul Batchelor of the Defence Intelligence Agency, that the problems US intelligence agencies face in Afghanistan were less environmental than “attitudinal, cultural and human”.

“Ignorant of local economics and landowners, hazy about who the power brokers are and how they might be influenced, incurious about the correlations between various development projects and the levels of co-operation among villagers, and disengaged from the people in the best position to find answers … US intelligence officers and analysts can do little but shrug in response to high-level decision-makers seeking the knowledge, analysis and information they need to wage a successful counterinsurgency,” the report, titled Fixing Intel: A Blueprint for Making Intelligence Relevant in Afghanistan, said.


“The problem is that these analysts – the core of them bright, enthusiastic and hungry – are starved for information from the field, so starved, in fact, that many say their jobs feel more like fortune telling than serious detective work,” the report said.

In the case of Abu Mallal, the doctor turned suicide bomber, the fortune telling glossed over a life of contradictions.

NBC News, quoting western intelligence officials, reported that the main mission for which Abu Mallal had been recruited was tracking down a fellow doctor, Ayman al Zawahiri, the Egyptian who is al Qa’eda’s second in command.


A dossier obtained by The National offered a rare look into the hidden life of a double agent who was also known as Dujjanah al Kharassani, after one of the Prophet Mohammed’s companions. Born in Kuwait on Christmas Day 1977, Abu Mallal studied medicine for six years in Turkey at Istanbul University and graduated in 2002. He also received medical training at the University of Jordan Hospital and at the Islamic hospital, run by Jordan’s Islamic Brotherhood, in Amman.


He had his membership in the Jordanian Medical Association and medical licence revoked in 2006 because he did not settle his financial obligations, including money owed for dues, his retirement fund, and social security.

He was married to Dafinah Bairak and they lived in the lower-income Amman suburb of Jabal Nuzhah. He was detained for several months in prison for having links with al Qa’eda when he was recruited by Jordan’s spy agency, the General Intelligence Directorate.


Fouad Hussein, an independent Jordanian analyst who specialises in Islamic movements, said Abu Mallal was a well-known Salafist and a supervisor and writer on the website Al Hesbah. It was shut down last year as part of a cyberwar against al Qa’eda and other terrorist networks.

Mr Hussein said he read an interview with Abu Mallal published in September in a magazine called Talae’al Kharasan (The Cadets of al Kharasan) in which said he wished to “perform jihad in the land of Kharasan”, a reference to Afghanistan.


In the interview he said: “I have been raised to love jihad and martyrdom since I was little … I hope to have the honour of [becoming] a jihadi and a martyr. While I was growing up I used to listen to the Quran and wondered if I would continue to love jihad and if I would ask for martyrdom.” He also said he was provoked by the scenes of killing of women and children in the Gaza Strip last year.

Western intelligence officials told NBC that Abu Mallal reportedly called his Jordanian handler, Sharif Ali bin Zeid, last week and said he needed to meet the CIA team because he had important information about al Zawahiri.


Jarret Brachman, author of Global Jihadism: Theory and Practice and a consultant to the US government about terrorism, told The New York Times that Abu Mallal was “one of the most revered authors on the jihadists’ forums. He’s in the top five jihadists. He’s one of the biggest guns out there.”

“Abu Mallal used to despise himself because he was not a mujahed yet,” Mr Hussein said. “Then he decided to act on his thoughts.”
All eyes are opened, or opening, to the rights of man. The general spread of the light of science has already laid open to every view the palpable truth, that the mass of mankind has not been born with saddles on their backs, nor a favored few booted and spurred, ready to ride them legitimately

Offline Dig

 • All eyes are opened, or opening, to the rights of man.
 • Member
 • *****
 • Posts: 63,090
  • Git Ureself Edumacated
Re: Deleted Interview with Wife of CIA Bomber- NEED TURKISH TRANSLATOR ASAP!
« Reply #15 on: January 19, 2010, 08:56:26 am »
January 10, 2010
Video Links Taliban in Pakistan to C.I.A. Attack
By STEPHEN FARRELL
http://www.nytimes.com/2010/01/10/world/middleeast/10balawi.html?pagewanted=print


AMMAN, Jordan — Humam Khalil Abu Mulal al-Balawi, the Jordanian suicide bomber who killed eight people at a Central Intelligence Agency outpost in Afghanistan last month, was shown in a video on Saturday saying that the attack was carried out in revenge for the 2009 killing of the Pakistani Taliban leader Baitullah Mehsud.

Mr. Balawi, wearing green camouflage fatigues and carrying a weapon in his lap, appeared in a video on Al Jazeera satellite television denouncing his “enemies,” Jordan and America. Mr. Balawi’s father, Khalil, confirmed that the man in the video was his son.

He was shown sitting beside another man, whom a Pakistani news report identified as Hakimullah Mehsud, the aggressive young militant who took the reins of the Pakistani Taliban after Baitullah Mehsud’s death and has spearheaded an intense string of terrorist attacks.

That image, and Mr. Balawi’s praise for Baitullah Mehsud, seemed to support the Pakistani Taliban’s claims that they were the main player in the attack and had trained Mr. Balawi.

But other militants allied with Afghan Taliban factions and Al Qaeda claimed responsibility, too, suggesting another possibility: that all those militant groups are cooperating more than ever. That strikes at the heart of American concerns in the region and has led to increased tension with Pakistan as the Obama administration pushes its government to go after Afghan and Pakistani extremist factions on its soil in addition to Mr. Mehsud’s network.

Mr. Balawi, a doctor of Palestinian origin who had worked in a Palestinian refugee camp in Jordan, blew himself up on Dec. 30 at a C.I.A. base in Khost, in eastern Afghanistan near the Pakistani border. American officials have described him as a double agent who was taken onto the base in Afghanistan because the C.I.A. hoped he might be able to deliver top members of Al Qaeda’s network, according to Western government officials.

The video was the latest glimpse into the last days of a man who intelligence officials believe had worked in a calculated and patient way for at least a year to strike a major blow against American operations, carefully cultivating intelligence contacts with the claim that he could be of help against Al Qaeda.

In Washington, the White House, the Pentagon and the State Department had no comment about the video. Paula Weiss, a C.I.A spokeswoman, said in reaction to the video that “the United States is looking into every aspect of the attack.”

Shortly after the video appeared on Al Jazeera, Mr. Balawi’s father came to the door of his home in the Jordanian capital, Amman, and amid sighs and some tears, confirmed that it showed his son.

“My heart is tearing apart,” he said. “Who is the one who destroyed the one that I brought up? Who is the one who turned him from a human doctor to someone who carries out such a thing?”

Still, he said, he was not astonished by what his son had done. “We are not surprised,” he said. “Fighting the arrogant, unjust, haughty and tyrant American who kills civilians and innocent people makes the whole Islamic world hate America.”

He continued: “They say that Jesus gave his life to people. I say that Humam sacrificed his body and soul for the oppressed.”

One theme that has been consistent in the family’s comments since Mr. Balawi’s identity emerged was that he became a changed man after he was detained a year ago by the Jordanian authorities during the Israeli offensive in Gaza and was questioned over his jihadi Web site writings. Gaza and the Israeli-Palestinian conflict featured those Internet writings, said a Jordanian analyst.

The Jordanian authorities released Mr. Balawi after three days, and he disappeared shortly afterward to Pakistan, according to his wife and Jordanian officials. The Jordanian government maintains that it was in fact Mr. Balawi who later contacted them from Pakistan by e-mail, offering intelligence on Al Qaeda.

Growing impassioned while speaking to a reporter on Saturday, Khalil al-Balawi harshly criticized intelligence officials for his son’s change.

“I blame the agencies that recruited him, and changed him,” he said. “Changed him. They turned him from a human, a doctor, to a person with a heart full of negative and hostile emotions toward others.”

In addition to killing seven Americans at the outpost, Mr. Balawi’s attack killed a Jordanian intelligence officer and distant relative of King Abdullah II named Capt. Sharif Ali bin Zeid. It is thought that he was Mr. Balawi’s Jordanian handler and was taking Mr. Balawi to a meeting of American intelligence officials at the base, Forward Operating Base Chapman in Khost.

In an op-ed article in The Washington Post this weekend, Leon Panetta, the C.I.A. director, rebuffed criticism of his agency, describing the vengeance attack as proof that intelligence missions were taking a toll against militants.

“This was not a question of trusting a potential intelligence asset,” he wrote, saying that Mr. Balawi had been stopped and searched outside the outpost when he set off his explosives. “It is never that simple, and no one ignored the hazards.”

In October, two months after the American drone strike that killed Baitullah Mehsud, his Taliban fighters fled their sanctuary in the South Waziristan tribal area during a Pakistani military offensive into the region.

But it was soon clear that the Mehsud fighters, rallying around Hakimullah Mehsud, had escaped to nearby tribal areas to fight another day, and in the past three months more than 600 people have been killed in attacks generally depicted as retribution for the offensive.

The surge in attacks — coming as President Obama ordered 30,000 more troops into neighboring Afghanistan — has also sharpened tensions between the Pakistani and American governments. Pakistani officials maintain that their military has the capacity to attack only Pakistani Taliban militants — Mr. Mehsud’s faction — who are intent on striking the country’s security forces and population centers. But the Americans have been pushing them to drive out militants in the North Waziristan tribal area, including Al Qaeda and the Taliban faction led by the Afghan militant Sirajuddin Haqqani, which focuses on attacking troops in Afghanistan. The Americans view that operation as a critical part of the troop escalation in Afghanistan.

The Haqqanis, too, control much of the area of eastern Afghanistan where the bombing took place, leading to a continuing American belief that they and Al Qaeda were at least complicit in the attack.

Many analysts agree that the militant factions in Pakistan are working together more closely.

Talat Masood, a retired Pakistani general, said that in addition to involvement by Hakimullah Mehsud’s network, the attack on the C.I.A. station in Khost most likely involved some elements of Al Qaeda and other Taliban factions. Al Qaeda and Afghan Taliban groups have also claimed responsibility for the attack.

“I would say the Taliban and Al Qaeda were both parties, because they get support from each other,” Mr. Masood said, adding that there was a “deep nexus” between the groups.

An American intelligence official, reacting to the claims of responsibility for the attack from multiple militant groups, said: “It’s worth remembering that terrorist groups in this part of the world swim in the same swamp. There are connections among them. They’re essentially scorpions in a bottle.”

Pakistani officials may seize on the video to help bolster their arguments that the greatest threat is posed not by the Haqqani networks but by Pakistani Taliban fighters under Mr. Mehsud’s direction. Yet one Pakistani official feared that the video could also be employed as an argument to expand the C.I.A.’s program of drone strikes.

“Is this going to be used to prove a point?” the official said.

Al Jazeera’s Web site said that the video was released to the news organization on Saturday. It bears the date Dec. 20 — 10 days before the bombing.

In it, Mr. Balawi said: “This is a message to the enemies of the nation: to the Jordanian intelligence and the American Central Intelligence Agency.”

The same theme was taken up by Mr. Balawi’s father, who said: “Had he killed innocent civilians I would have denounced him. He dealt with the worst people of wickedness and he killed them, and they killed him. This is a war of intelligence agencies. There is winning and there is losing. Thank God Almighty.”

Reporting was contributed by Richard A. Oppel Jr. and Salman Masood from Islamabad, Pakistan; Reem Makhoul and Ranya al-Kadri from Amman; and Elisabeth Bumiller from Washington.
All eyes are opened, or opening, to the rights of man. The general spread of the light of science has already laid open to every view the palpable truth, that the mass of mankind has not been born with saddles on their backs, nor a favored few booted and spurred, ready to ride them legitimately

Offline Dig

 • All eyes are opened, or opening, to the rights of man.
 • Member
 • *****
 • Posts: 63,090
  • Git Ureself Edumacated
Re: Deleted Interview with Wife of CIA Bomber- NEED TURKISH TRANSLATOR ASAP!
« Reply #16 on: January 19, 2010, 08:57:25 am »
CIA bomber coerced to work for Jordan spy agency
http://news.yahoo.com/s/ap/20100105/ap_on_re_mi_ea/ml_jordan_cia_afghan_attack
By JAMAL HALABY, Associated Press Writer – Tue Jan 5, 6:42 pm ET

ZARQA, Jordan – The suspected Jordanian double agent who killed seven CIA officers in Afghanistan was thrown into jail by Jordanian intelligence to coerce him to track down al-Qaida's No. 2 leader, Mideast counterterrorism officials said Tuesday.

The 32-year-old doctor's allegiance was to al-Qaida from the start, however, and not to his Jordanian recruiters or their CIA friends — and it never wavered, a Middle East counterterrorism official told The Associated Press.

He and two other counterterrorism officials gave identical accounts of how and when Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi was recruited.

Jordanian intelligence believed the devout young Muslim had been persuaded to support U.S. efforts against al-Qaida in Afghanistan and wanted al-Balawi to help capture or kill Ayman al-Zawahri, a fellow doctor from Egypt who was Osama bin Laden's right-hand man, according to another counterterrorism official based in the Middle East.

All four spoke on condition of anonymity because they were not authorized to comment on matters involving the CIA and Jordan's national security.

Family and friends said al-Balawi, a father of two young daughters, had practiced medicine in a clinic at a Palestinian refugee camp near Zarqa, the hometown of slain al-Qaida in Iraq leader Abu Musab al-Zarqawi. One high school classmate, Mohammed Yousef, described al-Balawi as "brilliant," well-spoken and well-mannered, though he kept mostly to himself and did not mingle much with relatives or friends.

The doctor also spoke openly about wanting to die in a holy war, Yousef said, adding that in Internet postings he called tirelessly for jihad against Israel and the United States.

"If the love of jihad entered a man's heart, it will not abandon him, even if he wanted so," al-Balawi said in an interview published by the Ana Al-Muslim, or "I, the Muslim," Web site.

Jordanian intelligence was aware of these provocative statements when they arrested al-Balawi last March after he signed up for a humanitarian mission to the Gaza Strip with a Jordanian field hospital in the wake of Israel's offensive there, the counterterrorism officials said.

Al-Balawi was jailed for three days and shortly after that, he secretly left his native Jordan for Afghanistan, they said, suggesting he had agreed to take on the mission against al-Qaida.

Once in Afghanistan, al-Balawi provided valuable intelligence information that helped foil al-Qaida terror plots on Jordan, the officials said. His Jordanian recruiters then offered al-Balawi to their CIA allies as someone who would help them capture or kill al-Zawahri.

On Dec. 30, the Jordanian was invited to Camp Chapman, a tightly secured CIA forward base in Khost province on the fractious Afghan-Pakistan frontier, according to a former senior U.S. intelligence official and a foreign government official.

He was not closely searched, according to former and current U.S. intelligence officials, apparently because of his perceived value as someone who could lead American forces to senior al-Qaida leaders.

Shortly after the debriefing began, al-Balawi set off his explosives, a former U.S. intelligence official said. The blast killed seven CIA employees and Ali bin Zaid, a senior Jordanian intelligence officer and relative of Jordan's King Abdullah II.

Yousef, al-Balawi's high school friend, said the doctor had deceived family and friends, telling them in March he was going to Turkey for medical studies and to be with his wife, a Turkish journalist.

"He fooled us, saying he was going to continue his medical studies, but he embarked on a suicide mission," said a close relative, who requested anonymity, citing instructions from Jordanian authorities to the family not to talk to the media. "He never called us," the bearded relative said, weeping.

He said the family found out about al-Balawi's death in a telephone call last Thursday from a man who claimed to be from the Taliban.

A Jordanian official living abroad denied al-Balawi was a double agent, saying he was a sometime contact of the Jordanian intelligence who had no formal role as an intelligence officer.

The official said al-Balawi had been arrested by Jordanian authorities about a year ago and was investigated before being released for what the official said was a lack of evidence.

The official said al-Balawi then traveled to Pakistan, saying he planned to study there, and contacted Jordanian authorities by e-mail soon after. Al-Balawi claimed to have important information about al-Qaida plans to target Jordanian interests, the official said.

Jordan shared that information with the United States, and maintained contact with al-Balawi electronically, the official said, adding that Jordan has no confirmation that al-Balawi was the suicide bomber.

Still, the case raises uneasy questions about how the CIA could have been duped for so long.

A U.S. intelligence official said Tuesday the danger of using informants is inherent but unavoidable. He said intelligence agencies have to rely on unsavory individuals to penetrate terrorist groups because no one else has the access.

He said those hazards were neither denied nor ignored by the CIA officers. He spoke on condition of anonymity because he was not authorized to discuss the matter publicly.

Questions also remain about why the bomber was not searched for weapons or explosives prior to his meeting with CIA officers, which is standard protocol even for visiting dignitaries, said senior foreign government official and more than a dozen former CIA officers.

Also unclear is why so many people were present for the debriefing. For physical security reasons and to protect the identifies of both informants and CIA officers, debriefings are generally conducted with two or three people.

Former CIA officers said the large group and failure to screen for a bomb suggest a lapse in what the CIA calls "tradecraft" — standard operating procedures meant to maximize security, secrecy and intelligence gathering.

The Pakistani Taliban has claimed they used a turncoat CIA operative to carry out the attack, saying it was in revenge for a top militant leader's death in a U.S. missile strike.

It was impossible to verify the claim independently, but it is highly unusual for the Pakistani Taliban to claim credit for an attack in Afghanistan.

Michael Scheuer, former head of the CIA unit that tracked bin Laden, said it's inconceivable that the bombing could have been carried out without the knowledge of the al-Qaida-linked Haqqani network. The autonomous Afghan Taliban faction — whose leader was once a U.S. ally — is a serious threat to American and NATO troops in Afghanistan's east and operates on both sides of the border with Pakistan.

"There is no way this operation would have occurred in Khost without the knowledge and active support of Jalaluddin (Haqqani) and/or his son," Scheuer said. "They and their organization own the area — and especially right around Khost — and nothing occurs that would impact their tribe or its allies without their knowledge and OK. Both men, moreover, would be delighted to help bin Laden in any way they can."

The bombing — the worst attack against the CIA in decades — exposed the close cooperation between Jordanian intelligence and the CIA, which has for decades helped fund and train Jordanian operatives.

In return, Jordan has acted as a proxy jailer for the CIA, interrogating several al-Qaida militants who were flown in on rendition flights from Guantanamo Bay.

A key U.S. ally in the Middle East, Jordan has consistently offered intelligence to the United States on militants and helped track down Jordanian-born al-Zarqawi, who was killed in a U.S. airstrike in Iraq in June 2006.

Jordan has a vested interest to fight al-Qaida, which has plotted several deadly attacks against the pro-U.S. Arab kingdom. The plots included a bungled attempt to bomb the U.S. Embassy and tourist attractions during Millennium celebrations in Jordan and a 2004 foiled attack using chemicals on the Amman headquarters of the Jordanian intelligence, which experts said would have killed thousands.

The bombing of the CIA base was an embarrassment for Jordan.

The country's pro-U.S. government has gone to great lengths to conceal its connection with the attack on the CIA to avoid angering Arabs already disgruntled with Washington's Mideast policy, which they regard as biased in favor of Israel.

Al-Balawi came from a nomadic Bedouin clan from Tabuk, in western Saudi Arabia, which has branches in Jordan and the West Bank. He was born in Kuwait in 1977 to a middle-class family of nine other children, including an identical twin brother. He lived there until Iraq's 1990 invasion of the rich Gulf nation when the family moved to Jordan. He graduated with honors from an Amman high school and studied medicine in Turkey.

___

AP writers Pamela Hess and Anne Gearan in Washington and Kathy Gannon in Islamabad, Pakistan, contributed to this report.
All eyes are opened, or opening, to the rights of man. The general spread of the light of science has already laid open to every view the palpable truth, that the mass of mankind has not been born with saddles on their backs, nor a favored few booted and spurred, ready to ride them legitimately

Offline Dig

 • All eyes are opened, or opening, to the rights of man.
 • Member
 • *****
 • Posts: 63,090
  • Git Ureself Edumacated
Re: Deleted Interview with Wife of CIA Bomber- NEED TURKISH TRANSLATOR ASAP!
« Reply #17 on: January 19, 2010, 08:59:21 am »
CIA Afghan base bomber was Qaeda triple agent: militants
http://news.yahoo.com/s/afp/20100105/pl_afp/afghanistanunrestjordanqaeda
by Randa Habib – Tue Jan 5, 9:26 am ET

AMMAN (AFP) – A suicide bomber who killed eight people at a CIA base in Afghanistan was an Al-Qaeda triple agent who duped Western intelligence services for months before turning on his handlers, jihadist websites boasted on Tuesday.

The Jordanian intelligence services, believing the bomber to be their double agent, brought him to eastern Afghanistan with the mission of finding Al-Qaeda number two, Ayman al-Zawahiri, the websites and Western intelligence agents cited by US media said.

But instead he blew himself up at Forward Operating Base Chapman in Khost province near the Pakistani border, killing seven CIA agents and his Jordanian handler, a top intelligence officer and member of the royal family.

The deaths of the seven agents marked the US Central Intelligence Agency's worst single loss of life since the bombing of the US Marine barracks in Beirut in 1983.

Jordanian media gave no details of how Captain Ali bin Zeid died even though King Abdullah II, Queen Rania and virtually the whole royal family turned up at his funeral.

The slain officer's family said that Bin Zeid had been in Afghanistan for 20 days and had been due to return home on December 30, the day he was killed. But even on Monday, officials continued to deny any Jordanian involvement in the international coalition there.

Both jihadist websites and Western intelligence agents cited by US network NBC News identified the bomber as Humam Khalil Abu Mulal al-Balawi alias Abu Dujana al-Khorasani.

Balawi was arrested in late 2007 and then recruited as a double agent by the Jordanian intelligence services but in reality continued to work for Al-Qaeda, they said.

He ran a blog, http://abudujanakharasani.maktoobblog.com/, on which he posted calls for jihad -- holy war -- and martyrdom, that the Jordanian authorities presumably regarded as cover for the role of double agent.

The blog was still available on Monday but was inaccessible on Tuesday.

"He spent months travelling between Afghanistan and Pakistan and fed the Americans the information that the Mujahedeen (jihadists) wanted them to receive," the Ana Muslim ("I am a Muslim" in Arabic) website boasted.

"Every time that the reports which he gave proved accurate, their confidence in Abu Dujana rose."

Balawi was taken to the CIA base in Khost because he claimed to have urgent information about Zawahiri, the website said.

Related article: Top general slams US Afghan intel

He was not searched as he went in because a CIA agent boasted: "He is our man, so there is no need," the website claimed.

The bomber then pretended to detail plans for a mooted operation on a piece of paper and asked the intelligence agents to gather round to look before blowing himself up, the website said.

Jordanian Islamist sources said that Balawi, 36, was a doctor by profession and a married father of two.

He was born in the impoverished Amman satellite city of Zarqa, hometown of Al-Qaeda in Iraq leader Abu Musab Al-Zarqawi, who became infamous for a series of videotaped beheadings of Western hostages before his death in a US air strike in June 2006.

The penetration of the base in Khost, reportedly a major base for covert operations along the Afghanistan-Pakistan border was a setback for already under-fire US intelligence agencies.

Obama's top military spy chief in Afghanistan Major General Michael Flynn has delivered a blistering assessment of their capabilities.

In a report published by a Washington think-tank on Monday, Flynn urged radical changes to an "intelligence apparatus (which) still finds itself unable to answer fundamental questions about the environment in which we operate and the people we are trying to protect and persuade."

US intelligence officers, he said, "are starved for information from the field, so starved, in fact, that many say their jobs feel more like fortune telling than serious detective work."

The problems, Flynn stressed in the document, are less environmental than "attitudinal, cultural and human."
All eyes are opened, or opening, to the rights of man. The general spread of the light of science has already laid open to every view the palpable truth, that the mass of mankind has not been born with saddles on their backs, nor a favored few booted and spurred, ready to ride them legitimately

Offline Dig

 • All eyes are opened, or opening, to the rights of man.
 • Member
 • *****
 • Posts: 63,090
  • Git Ureself Edumacated
Re: Deleted Interview with Wife of CIA Bomber- NEED TURKISH TRANSLATOR ASAP!
« Reply #18 on: January 19, 2010, 09:00:21 am »
In Afghanistan attack, CIA fell victim to series of miscalculations about informant
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/01/15/AR2010011504068_pf.html
By Peter Finn and Joby Warrick
Washington Post Staff Writers
Saturday, January 16, 2010; A01


AMMAN, JORDAN -- He was an ambitious young doctor from a large family who had a foreign wife and two children -- details that officers of Jordan's intelligence service viewed as exploitable vulnerabilities, not biography.

Early last year, the General Intelligence Department picked up Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi after his pseudonymous postings on extremist Web sites had become increasingly strident. During three days of questioning, GID officers threatened to have Balawi jailed and end his medical career, and they hinted they could cause problems for his family, according to a former U.S. official and a Jordanian official, both of whom have knowledge of Balawi's detention.

Balawi was told that if he traveled to Pakistan and infiltrated radical groups there, his slate would be wiped clean and his family left alone, said the former U.S. official, whose more detailed account of the GID's handling of Balawi was generally corroborated by the Jordanian official, as well as by two former Jordanian intelligence officers.

Balawi agreed, and as the relationship developed, GID officers began to think that he was indeed willing to work against al-Qaeda.

This belief was the first in a series of miscalculations that culminated Dec. 30 when Balawi stepped out of a car at a CIA facility in Afghanistan, near the border with Pakistan. CIA officers allowed Balawi, who was wearing a vest packed with explosives and metal, to enter the base without a search. Then he detonated his load, killing seven CIA officers and contractors, a Jordanian intelligence officer and a driver.

Jordanian and U.S. officials have since concluded that Balawi was a committed extremist whose beliefs had deep intellectual and religious roots and who had never intended to cooperate with them. In hindsight, they said, the excitement generated by his ability to produce verifiable intelligence should have been tempered by the recognition that his penetration of al-Qaeda's top echelon was too rapid to be true.

Senior CIA and GID officials were so beguiled by the prospect of a strike against al-Qaeda's inner sanctum that they discounted concerns raised by case officers in both services that Balawi might be a fraud, according to the former U.S. official and the Jordanian government official, who has an intelligence background.

The Americans took over the management of Balawi from the Jordanians sometime in the second half of 2009, dictating how and when the informant would meet his handlers, according to current and former U.S. intelligence officers. Agency field officers faced unusual pressures from top CIA and administration officials in Washington keyed up by Balawi's promise to deliver al-Qaeda's deputy leader, Ayman al-Zawahiri, the current and former officers said.

But a U.S. intelligence official, speaking on the customary condition of anonymity, rejected assertions that the CIA had abandoned caution. "No one -- not in Washington, not in the field -- let excitement or anticipation run the show," the official said. The GID's approach was more subtle than simple blackmail, the official added. "Persuasion works better than coercion, and that's something the Jordanians understand completely," the official said. "The caricatures of clumsy, heavy-handed approaches just don't fit."
'A Salafi jihadi since birth'

Balawi, 32, trained as a physician at Istanbul University in Turkey and worked at a clinic in a Palestinian refugee camp in Jordan. He was married to a Turkish journalist, who has written admiringly of al-Qaeda's leader in a book titled "Osama bin Laden: Che Guevara of the East."

In the past four years, using the pseudonym Abu Dujana al-Khorasani, Balawi wrote on extremist Web sites and gained renown. He trumpeted calls for martyrdom.

"My words will drink of my blood," he wrote, one of a number of statements suggesting an ambition to move beyond rhetoric.

"If you read his articles, you understand he is a Salafi jihadi since birth," said Hasan Hanieh, an author and former Islamic radical, referring to a purist strain of Islam known as Salafism. "They go to the core of his beliefs. Over years, I could see this type of person moderate, but such a person does not become an agent. Never."

The Jordanian official with an intelligence background, who has studied Balawi's writings since the attack, reached the same conclusion.

"If you read him in Arabic, there is a texture and a spirit that says he is a true believer," the official said. "I would have tested this man 20 times to believe him once."

After his arrest and interrogation last January, family members said, Balawi appeared sullen and preoccupied. He stopped using the computer -- to which he had seemed so tied.

"He came out a changed person," his father said in an interview. "They should have left him alone. They should not have played with his mind." He said his son would never have moved beyond rhetoric had he not been forced to leave Jordan.

Balawi left Jordan soon after his release, telling his family that he wanted to pursue further medical studies in Pakistan.

He began to produce credible and compelling information about extremists, and the GID turned over the operation's management and the resulting intelligence to the CIA while allowing its officer, Capt. Sharif Ali bin Zeid, to remain as a conduit to Balawi, officials said.

As the information continued to flow, the agency was able to exploit it for operations in Pakistan, officials said. Belief in Balawi grew.

"First, the guy had extremist credentials, including proven access to senior figures," the U.S. intelligence official said. "Second, you had a sound liaison service that believed they'd turned him and that had been working with him since. And third, the asset supplied intelligence that was independently verified. You don't ignore those kinds of things, but you don't trust the guy, either."

In September, six months after Balawi's arrival in Pakistan, U.S. and international intelligence officials described what they said was their growing success in penetrating al-Qaeda's senior ranks, which allowed improved targeting of insurgent locations in Pakistan.

"Human sources have begun to produce results," said Richard Barrett, head of the United Nations' al-Qaeda and Taliban monitoring group and the former chief of Britain's overseas counterterrorism operations. At the time, a senior Obama administration official with firsthand knowledge of the U.S. operations attributed the killings of more than a dozen senior al-Qaeda officials to the CIA's increasing ability "to locate and identify individuals."

Asked last week whether his reference to greater intelligence penetration included reports from Balawi, the official said he was "not referring to any one individual," but he declined to clarify whether he knew about Balawi's reports. "Maybe. Maybe not," he said.

Balawi appears to have been what in espionage terms is called a "dangle" held out by al-Qaeda.

"This is a very well-thought-out al-Qaeda operation," said a former senior U.S. intelligence officer. "Every dangle operation is a judgment call. It has to be significant enough so that the Jordanians and, in this case, the CIA knows it's real. . . . That's always the key in running a dangle operation: How much do you give to establish bona fides without giving up the family jewels?"

Indeed, tactical successes made possible by Balawi's information appear in retrospect to have been sacrifices by al-Qaeda to get closer to its ultimate target: the CIA.

"They would give up a lot to get at the CIA," said a former Jordanian intelligence officer.

After the attack, the Pakistani Taliban released a video of Balawi accompanied by its leader, but officials suspect al-Qaeda directed the bombing.
Case officers' qualms

Both American and Jordanian case officers raised questions last year about the speed with which Balawi appeared to have inserted himself into a position where he could obtain such intelligence, according to the former U.S. official familiar with Balawi's detention.

Al-Qaeda is deeply suspicious of new volunteers, and especially so of Jordanians because of repeated attempts by GID to penetrate the organization, according to former Jordanian intelligence officials. There are no Jordanians in bin Laden's inner circle, and some who have risen to prominence, such as Abu Musab al-Zarqawi, the slain leader of al-Qaeda in Iraq, were given assignments far from the leadership.

Al-Qaeda security and intelligence officers rigorously vet new arrivals and subject them to a host of tests before they reach "even the third circle around the leadership," as a former Jordanian intelligence official put it.

"Their first instinct is to suspect," this former official said. "They check and double-check his background. They watch him eat and sleep and pray, for signs. They analyze everything. That's how they have survived since 9/11. And after all that, if they believe him, he won't get near the inner circle."

Balawi, however, appeared to have done just that, offering information on Zawahiri. The Jordanian provided "irrefutable proof," including "photograph-type evidence," that he had been in the presence of al-Qaeda's leaders, according to a senior intelligence official. Some Jordanian and U.S. officials now question whether such an encounter ever occurred. But they say that if it did, it was an elaborate piece of staging by Balawi's true handler.

"It was briefed to the White House and to Centcom," a U.S. official said, referring to U.S. Central Command. "This was a high profile. The Bush and Obama White Houses had vowed to kill him [bin Laden]. What a political victory it would be."

The U.S. intelligence official said the case was handled methodically: "This case didn't grow up overnight. None of them do. It developed step by step. And, at some point, especially if you're going to send somebody against one of the toughest targets in the world, you have to meet them face to face."

After several years of internal purges in which senior officers were pushed out, the GID had lost some of its "wisdom and caution," according to a Jordanian government official. A new leadership, installed slightly more than a year ago, relished the prospect of participating in such an extraordinary coup.

"There was desperation to get the fruit," the official said.

A former senior Jordanian intelligence official said he rues any possibility of mistrust between the two intelligence agencies in the wake of the Afghanistan bombing, asserting that the CIA-GID partnership has "saved hundreds of lives, including American lives" over the years.

"This relationship is in the interests of the United States," he said.

Warrick reported from Washington. Staff writers Karen DeYoung and Ellen Nakashima in Washington and special correspondent Ranya Kadri in Amman contributed to this report.
All eyes are opened, or opening, to the rights of man. The general spread of the light of science has already laid open to every view the palpable truth, that the mass of mankind has not been born with saddles on their backs, nor a favored few booted and spurred, ready to ride them legitimately